Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


empty_trash_days ›

Odn/a
define( 'EMPTY_TRASH_DAYS', 30 );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'EMPTY_TRASH_DAYS', 30 );