Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ebml_id_timecodescale ›

Odn/a
define('EBML_ID_TIMECODESCALE', 0x0AD7B1); // [2A][D7][B1] -- Timecode scale in nanoseconds (1.000.000 means all timecodes in the segment are expressed in milliseconds).
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('EBML_ID_TIMECODESCALE',               0x0AD7B1); //     [2A][D7][B1] -- Timecode scale in nanoseconds (1.000.000 means all timecodes in the segment are expressed in milliseconds).