wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ebml_id_tagattachmentuid › Stałe WordPress

Odn/a
define('EBML_ID_TAGATTACHMENTUID', 0x23C6); // [63][C6] -- A unique ID to identify the Attachment(s) the tags belong to. If the value is 0 at this level, the tags apply to all the attachments in the Segment.
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('EBML_ID_TAGATTACHMENTUID',       0x23C6); //     [63][C6] -- A unique ID to identify the Attachment(s) the tags belong to. If the value is 0 at this level, the tags apply to all the attachments in the Segment.