Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ebml_id_stereomode ›

Odn/a
define('EBML_ID_STEREOMODE', 0x13B8); // [53][B8] -- Stereo-3D video mode.
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('EBML_ID_STEREOMODE',          0x13B8); //     [53][B8] -- Stereo-3D video mode.