Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ebml_id_pixelwidth ›

Odn/a
define('EBML_ID_PIXELWIDTH', 0x30); // [B0] -- Width of the encoded video frames in pixels.
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('EBML_ID_PIXELWIDTH',           0x30); //       [B0] -- Width of the encoded video frames in pixels.