Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ebml_id_pixelcropbottom ›

Odn/a
define('EBML_ID_PIXELCROPBOTTOM', 0x14AA); // [54][AA] -- The number of video pixels to remove at the bottom of the image (for HDTV content).
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('EBML_ID_PIXELCROPBOTTOM',        0x14AA); //     [54][AA] -- The number of video pixels to remove at the bottom of the image (for HDTV content).