Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ebml_id_codecdownloadurl ›

Odn/a
define('EBML_ID_CODECDOWNLOADURL', 0x06B240); // [26][B2][40] -- A URL to download about the codec used.
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('EBML_ID_CODECDOWNLOADURL',            0x06B240); //     [26][B2][40] -- A URL to download about the codec used.