Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


db_user ›

Odn/a
define( 'DB_USER', 'username_here' );
Zdefiniowane na:

MySQL database username

Źródło

define( 'DB_USER', 'username_here' );