Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


db_name ›

Odn/a
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );
Zdefiniowane na:

The name of the database for WordPress

Źródło

define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );