wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


db_collate › Stałe WordPress

Odn/a
define( 'DB_COLLATE', '' );
Zdefiniowane na:

The database collate type. Don't change this if in doubt.

Źródło

define( 'DB_COLLATE', '' );