Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


crypto_secretbox_keybytes ›

Odn/a
const CRYPTO_SECRETBOX_KEYBYTES = ParagonIE_Sodium_Compat::CRYPTO_SECRETBOX_KEYBYTES;
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

const CRYPTO_SECRETBOX_KEYBYTES = ParagonIE_Sodium_Compat::CRYPTO_SECRETBOX_KEYBYTES;