wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


crypto_aead_chacha20poly1305_keybytes › Stałe WordPress

Odn/a
const CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_KEYBYTES = ParagonIE_Sodium_Compat::CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_KEYBYTES;
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

const CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_KEYBYTES = ParagonIE_Sodium_Compat::CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_KEYBYTES;