wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


crlf › Stałe WordPress

Odn/a
if(!defined('CRLF')) define('CRLF',"\r\n");
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

if(!defined('CRLF')) define('CRLF',"\r\n");