Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


cookiepath ›

Odn/a
define( 'COOKIEPATH', preg_replace( '|https?://[^/]+|i', '', get_option( 'home' ) . '/' ) );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'COOKIEPATH', preg_replace( '|https?://[^/]+|i', '', get_option( 'home' ) . '/' ) );