Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


auth_cookie ›

Odn/a
define( 'AUTH_COOKIE', 'wordpress_' . COOKIEHASH );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'AUTH_COOKIE', 'wordpress_' . COOKIEHASH );