Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


akismet__minimum_wp_version ›

Odn/a
define( 'AKISMET__MINIMUM_WP_VERSION', '4.0' );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'AKISMET__MINIMUM_WP_VERSION', '4.0' );