Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


admin_cookie_path ›

Odn/a
define( 'ADMIN_COOKIE_PATH', SITECOOKIEPATH . 'wp-admin' );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'ADMIN_COOKIE_PATH', SITECOOKIEPATH . 'wp-admin' );