Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


abspath ›

Odn/a
define( 'ABSPATH', dirname( __FILE__ ) . '/' );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'ABSPATH', dirname( __FILE__ ) . '/' );