Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_preview ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'the_preview', array( $this->posts[0], &$this )
Parametry: (2)
  • (WP_Post) $post_preview The Post object.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The WP_Query instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the single post for preview mode.

Źródło

$this->posts[0] = get_post( apply_filters_ref_array( 'the_preview', array( $this->posts[0], &$this ) ) );