Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_post ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'the_post', array( &$post, &$this )
Parametry: (2)
  • (WP_Post) $post The Post object (passed by reference).
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The current Query object (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once the post data has been setup.

Źródło

do_action_ref_array( 'the_post', array( &$post, &$this ) );