Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_comments ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'the_comments', array( $_comments, &$this )
Parametry: (2)
  • (WP_Comment[]) $_comments An array of comments.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Comment_Query) $this Current instance of WP_Comment_Query (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the comment query results.

Źródło

$_comments = apply_filters_ref_array( 'the_comments', array( $_comments, &$this ) );