Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.term_links-{$taxonomy} ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "term_links-{$taxonomy}", $links )
Parametry:
  • (string[]) $links An array of term links.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the term links for a given taxonomy.

The dynamic portion of the filter name, $taxonomy, refers to the taxonomy slug.

Źródło

$term_links = apply_filters( "term_links-{$taxonomy}", $links );  // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores