Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.pre_post_{$field} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( "pre_post_{$field}", $value )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$value = apply_filters( "pre_post_{$field}", $value );