Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.posts_orderby ›

Od1.5.1
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'posts_orderby', array( $orderby, &$this )
Parametry: (2)
  • (string) $orderby The ORDER BY clause of the query.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The WP_Query instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the ORDER BY clause of the query.

Źródło

$orderby = apply_filters_ref_array( 'posts_orderby', array( $orderby, &$this ) );