Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.posts_join_paged ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'posts_join_paged', array( $join, &$this )
Parametry: (2)
  • (string) $join The JOIN clause of the query.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The WP_Query instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the JOIN clause of the query.

Specifically for manipulating paging queries.

Źródło

$join = apply_filters_ref_array( 'posts_join_paged', array( $join, &$this ) );