Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_type_labels_{$post_type} ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "post_type_labels_{$post_type}", $labels )
Parametry:
  • (object) $labels Object with labels for the post type as member variables.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • get_post_type_labels()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the labels of a specific post type.

The dynamic portion of the hook name, $post_type, refers to the post type slug.

Źródło

$labels = apply_filters( "post_type_labels_{$post_type}", $labels );