Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_{$field} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( "post_{$field}", $value, $post_id, $context )
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisu

Źródło

$value = apply_filters( "post_{$field}", $value, $post_id, $context );