Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.{$old_status}_to_{$new_status} ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
do_action( "{$old_status}_to_{$new_status}", $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post Post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when a post is transitioned from one status to another.

The dynamic portions of the hook name, $new_status and $old status, refer to the old and new post statuses, respectively.

Źródło

do_action( "{$old_status}_to_{$new_status}", $post );