Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_{$this->screen->id}_sortable_columns ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "manage_{$this->screen->id}_sortable_columns", $sortable_columns )
Parametry:
  • (array) $sortable_columns An array of sortable columns.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list table sortable columns for a specific screen.

The dynamic portion of the hook name, $this->screen->id, refers to the ID of the current screen, usually a string.

Źródło

$_sortable = apply_filters( "manage_{$this->screen->id}_sortable_columns", $sortable_columns );