Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.$hook ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( $hook, $v['args'] )
Parametry: (2)
  • (string) $hook Name of the hook that was scheduled to be fired.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args The arguments to be passed to the hook.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires scheduled events.Powiązane Funkcje: wp_kses_hook


Powiązane Hooks: page_hook, auth_cookie

Źródło

do_action_ref_array( $hook, $v['args'] );