Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.handle_bulk_actions-' . get_current_screen()->id ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'handle_bulk_actions-' . get_current_screen()
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/edit-comments.php

Źródło

$location = apply_filters( 'handle_bulk_actions-' . get_current_screen()->id, $location, $wp_list_table->current_action(), $tags );  // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores