Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_validate_{$setting->id} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( "customize_validate_{$setting->id}", new WP_Error()
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/class-wp-customize-setting.php

Źródło

$late_validity = apply_filters( "customize_validate_{$setting->id}", new WP_Error(), $unsanitized_value, $setting );