Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_save_{$id_base} ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( "customize_save_{$id_base}", $this )
Parametry:
  • (WP_Customize_Setting) $this WP_Customize_Setting instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires when the WP_Customize_Setting::save() method is called.

The dynamic portion of the hook name, $id_base refers to the base slug of the setting name.

Źródło

do_action( "customize_save_{$id_base}", $this );