Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.comment_feed_where ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters_ref_array( 'comment_feed_where', array( $cwhere, &$this )
Parametry: (2)
  • (string) $cwhere The WHERE clause of the query.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Query) $this The WP_Query instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the WHERE clause of the comments feed query before sending.

Źródło

$cwhere = apply_filters_ref_array( 'comment_feed_where', array( $cwhere, &$this ) );