Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



upgrade_old_slugs ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
upgrade_old_slugs ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Upgrade old slugs made in version 2.2.



Źródło

function upgrade_old_slugs() {
	// Upgrade people who were using the Redirect Old Slugs plugin.
	global $wpdb;
	$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->postmeta SET meta_key = '_wp_old_slug' WHERE meta_key = 'old_slug'" );
}