Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_510 ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
upgrade_510 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Executes changes made in WordPress 5.1.0.Źródło

function upgrade_510() {
	delete_site_option( 'upgrade_500_was_gutenberg_active' );
}