Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_450 ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
upgrade_450 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Executes changes made in WordPress 4.5.0.Źródło

function upgrade_450() {
	global $wp_current_db_version, $wpdb;

	if ( $wp_current_db_version < 36180 ) {
		wp_clear_scheduled_hook( 'wp_maybe_auto_update' );
	}

	// Remove unused email confirmation options, moved to usermeta.
	if ( $wp_current_db_version < 36679 && is_multisite() ) {
		$wpdb->query( "DELETE FROM $wpdb->options WHERE option_name REGEXP '^[0-9]+_new_email$'" );
	}

	// Remove unused user setting for wpLink.
	delete_user_setting( 'wplink' );
}