Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_440 ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
upgrade_440 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Executes changes made in WordPress 4.4.0.Źródło

function upgrade_440() {
	global $wp_current_db_version, $wpdb;

	if ( $wp_current_db_version < 34030 ) {
		$wpdb->query( "ALTER TABLE {$wpdb->options} MODIFY option_name VARCHAR(191)" );
	}

	// Remove the unused 'add_users' role.
	$roles = wp_roles();
	foreach ( $roles->role_objects as $role ) {
		if ( $role->has_cap( 'add_users' ) ) {
			$role->remove_cap( 'add_users' );
		}
	}
}