Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_431 ›

Od4.3.1
Przestarzałyn/a
upgrade_431 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Executes changes made in WordPress 4.3.1.Źródło

function upgrade_431() {
	// Fix incorrect cron entries for term splitting
	$cron_array = _get_cron_array();
	if ( isset( $cron_array['wp_batch_split_terms'] ) ) {
		unset( $cron_array['wp_batch_split_terms'] );
		_set_cron_array( $cron_array );
	}
}