Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_430_fix_comments ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
upgrade_430_fix_comments ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Executes comments changes made in WordPress 4.3.0.Źródło

function upgrade_430_fix_comments() {
	global $wp_current_db_version, $wpdb;

	$content_length = $wpdb->get_col_length( $wpdb->comments, 'comment_content' );

	if ( is_wp_error( $content_length ) ) {
		return;
	}

	if ( false === $content_length ) {
		$content_length = array(
			'type'   => 'byte',
			'length' => 65535,
		);
	} elseif ( ! is_array( $content_length ) ) {
		$length         = (int) $content_length > 0 ? (int) $content_length : 65535;
		$content_length = array(
			'type'   => 'byte',
			'length' => $length,
		);
	}

	if ( 'byte' !== $content_length['type'] || 0 === $content_length['length'] ) {
		// Sites with malformed DB schemas are on their own.
		return;
	}

	$allowed_length = intval( $content_length['length'] ) - 10;

	$comments = $wpdb->get_results(
		"SELECT `comment_ID` FROM `{$wpdb->comments}`
			WHERE `comment_date_gmt` > '2015-04-26'
			AND LENGTH( `comment_content` ) >= {$allowed_length}
			AND ( `comment_content` LIKE '%<%' OR `comment_content` LIKE '%>%' )"
	);

	foreach ( $comments as $comment ) {
		wp_delete_comment( $comment->comment_ID, true );
	}
}