Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_420 ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
upgrade_420 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 4.2.0.Źródło

function upgrade_420() {}