Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_400 ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
upgrade_400 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 4.0.0.Źródło

function upgrade_400() {
	global $wp_current_db_version;
	if ( $wp_current_db_version < 29630 ) {
		if ( ! is_multisite() && false === get_option( 'WPLANG' ) ) {
			if ( defined( 'WPLANG' ) && ( '' !== WPLANG ) && in_array( WPLANG, get_available_languages() ) ) {
				update_option( 'WPLANG', WPLANG );
			} else {
				update_option( 'WPLANG', '' );
			}
		}
	}
}