Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_380 ›

Od3.8.0
Przestarzałyn/a
upgrade_380 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 3.8.0.Źródło

function upgrade_380() {
	global $wp_current_db_version;
	if ( $wp_current_db_version < 26691 ) {
		deactivate_plugins( array( 'mp6/mp6.php' ), true );
	}
}