Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_372 ›

Od3.7.2
Przestarzałyn/a
upgrade_372 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 3.8.0

Execute changes made in WordPress 3.7.2.Źródło

function upgrade_372() {
	global $wp_current_db_version;
	if ( $wp_current_db_version < 26148 ) {
		wp_clear_scheduled_hook( 'wp_maybe_auto_update' );
	}
}