Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_370 ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
upgrade_370 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 3.7.Źródło

function upgrade_370() {
	global $wp_current_db_version;
	if ( $wp_current_db_version < 25824 ) {
		wp_clear_scheduled_hook( 'wp_auto_updates_maybe_update' );
	}
}