Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_340 ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
upgrade_340 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 3.4.Źródło

function upgrade_340() {
	global $wp_current_db_version, $wpdb;

	if ( $wp_current_db_version < 19798 ) {
		$wpdb->hide_errors();
		$wpdb->query( "ALTER TABLE $wpdb->options DROP COLUMN blog_id" );
		$wpdb->show_errors();
	}

	if ( $wp_current_db_version < 19799 ) {
		$wpdb->hide_errors();
		$wpdb->query( "ALTER TABLE $wpdb->comments DROP INDEX comment_approved" );
		$wpdb->show_errors();
	}

	if ( $wp_current_db_version < 20022 && wp_should_upgrade_global_tables() ) {
		$wpdb->query( "DELETE FROM $wpdb->usermeta WHERE meta_key = 'themes_last_view'" );
	}

	if ( $wp_current_db_version < 20080 ) {
		if ( 'yes' == $wpdb->get_var( "SELECT autoload FROM $wpdb->options WHERE option_name = 'uninstall_plugins'" ) ) {
			$uninstall_plugins = get_option( 'uninstall_plugins' );
			delete_option( 'uninstall_plugins' );
			add_option( 'uninstall_plugins', $uninstall_plugins, null, 'no' );
		}
	}
}