Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



upgrade_270 ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
upgrade_270 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 2.7.



Źródło

function upgrade_270() {
	global $wp_current_db_version, $wpdb;

	if ( $wp_current_db_version < 8980 ) {
		populate_roles_270();
	}

	// Update post_date for unpublished posts with empty timestamp
	if ( $wp_current_db_version < 8921 ) {
		$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->posts SET post_date = post_modified WHERE post_date = '0000-00-00 00:00:00'" );
	}
}