Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_260 ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
upgrade_260 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 2.6.Źródło

function upgrade_260() {
	global $wp_current_db_version;

	if ( $wp_current_db_version < 8000 ) {
		populate_roles_260();
	}
}