Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



upgrade_252 ›

Od2.5.2
Przestarzałyn/a
upgrade_252 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 2.5.2.



Źródło

function upgrade_252() {
	global $wpdb;

	$wpdb->query( "UPDATE $wpdb->users SET user_activation_key = ''" );
}