Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.upgrade_250 ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
upgrade_250 ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Execute changes made in WordPress 2.5.0.Źródło

function upgrade_250() {
	global $wp_current_db_version;

	if ( $wp_current_db_version < 6689 ) {
		populate_roles_250();
	}

}